Indflytning

Du kan ikke forpligtes til at skulle aflevere din lejlighed i bedre stand end da du overtog den. Ifølge loven har du, indenfor de første 14 dage efter du har overtaget lejelejligheden, mulighed for at påpege fejl og mangler ved lejligheden. Det er meget vigtigt, at du laver en liste over de fejl og mangler, der er ved lejligheden - også selvom udlejer har gjort dig opmærksom på dem, da du fik lejligheden fremvist. Denne liste holder dig nemlig skadesfri overfor de fejl og mangler, du har påpeget, når du flytter ud af lejligheden igen. Det er også vigtigt, at du får gjort udlejer opmærksom på disse fejl og mangler, så de kan blive udbedret; det er dig, der skal bo der, så hvorfor ikke få gjort det til den bedst mulige lejlighed?
Hvad skal du være særlig opmærksom på for at du kan flytte fra lejligheden igen og få så meget af dit depositum med som muligt?
Nogle af de ting, du bør være særligt opmærksom på, er:
Vægge Døre Gulve Badeværelse

Du kan ikke bliver opkrævet noget for disse udbedringer, hvis du har skrevet dem på listen over fejl og mangler - hverken nu eller når du flytter. Tag eventuelt billeder af skaderne og send kopier af disse billeder med, når du sender listen over fejl og mangler til udlejer. Send altid listen som anbefalet brev - hvis du afleverer listen personligt til eks. viceværten skal du sørge for at få hans underskrift og dato for hvornår han har modtaget listen. Ved fraflytning skal du være opmærksom på, at du hæfter for alle udgifter til opretning af skader. Disse udgifter er ikke begrænset til dit depositum, så hvis det går rigtigt galt kan du risikere hele dit depositum og mere til. Hvis udlejer har en vejledning til vedligeholdelse af lejligheden, bør du få fat i et eksemplar. Denne vejledning kan for eksempel være tips til pleje af gulvet, hvor tit der skal luftes ud, pleje af køkkenbordplader af træ, etc. Insister på at der bliver aflæst vand, varme og el både ved indflytning og fraflytning, så du ikke kommer til at betale for andres forbrug.