Husleje

I de kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, er der loft over huslejen i ejendomme fra før 1991. Undersøg derfor om boligreguleringsloven gælder i den kommune, du flytter til. I de kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke er gældende, bestemmes lejen af lejeloven. I disse tilfælde betyder det, at huslejen bliver fastsat efter "det lejedes værdi". "Det lejedes værdi" fastsættes ved at sammenligne med andre lejeboliger i området, hvor der tages hensyn til kriterier som beliggenhed, art, størrelse, kvalitet og vedligeholdelsestilstand. Dette betyder, at lejeboliger i ejendomme bygget efter 1991 ofte har en væsentligt højere husleje end lejligheder i ældre bygninger.

I de kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, er der 4 forskellige måder at fastsætte huslejen på.

Disse måder er:
Omkostningsbestemt husleje
Ved omkostningsbestemt husleje fastsættes huslejen efter, hvilke omkostninger, der er til drift af ejendommen, såsom skatter og afgifter, renovation og renholdelse, administration, forsikring, udgifter til vedligeholdelse af ejendommen samt et afkast på investeringen i ejendommen. Huslejen kan sættes med 3 måneders varsel, hvis der sker ændringer i omkostningerne, men udlejer er ikke forpligtet til at nedsætte huslejen, hvis omkostningerne bortset fra skatter og afgifter falder.

Moderniserede lejligheder
Hvis der er foretaget gennemgribende renovering af ejendommen eller boligen, eksempelvis nyt køkken eller bad, kan huslejen fastsættes efter det lejedes værdi.

Små ejendomme
I ejendomme med maksimalt 6 boliglejemål fastsættes huslejen som ved "det lejedes værdi".

80/20-ejendomme
Hvis mere end 80% af arealet i ejendommen pr. 1. januar 1980 var benyttet til andre formål end beboelse, vil huslejen blive fastsat som ved "det lejedes værdi".

Du kan læse mere om fastsættelse af husleje på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters website om huslejefastsættelse.