Fremleje af lejlighed

Ved fremleje af en lejlighed kan du forbedre dine chancer for at finde en lejlighed i specielt København, Århus, Ålborg og Odense. I disse byer er det normalt en udfordring at finde en lejlighed, der er til at betale sig fra. Der er dog nogle regler, du bør være opmærksom på, før du lejer en fremlejet lejlighed.

Lejemålet i en fremlejet lejlighed er tidsbegrænset, hvilket du skal være forberedt på. Du bør også være opmærksom på, at det kun er muligt at bo i en fremlejet lejlighed i en periode på op til to år. Ved at bo i en fremleje-lejlighed skal du også sørge for, at lejeligheden i det hele taget må fremlejes. Den person, der oprindeligt har lejet boligen af udlejer, skal have tilladelse til at leje den videre til dig. Denne tilladelse kan enten stå i den oprindelige lejekontrakt eller den kan være udstedt fra gang til gang.

Der gælder visse regler ved fremleje af lejeboliger. Den person, der fremlejer boligen, altså den person, der lejer direkte af udlejer, skal enten have orienteret sig hos udlejeren eller have indhentet tilladelse til at måtte fremleje. Kun udlejer eller udlejers repræsentant som eks. viceværten, kan give denne tilladelse. De samme regler gælder ved fremleje af andelsboliger. Her er det dog ikke udlejer, der skal give tilladelse; her er det bestyrelsen, der skal give tilladelsen. Ved fremleje af kollegieværelser bestemmes reglerne som regel af de enkelte kollegier.

Det er altså ikke altid muligt at fremleje. Ofte er det en en god ide selv at tage kontakt til udlejeren eller administratoren af ejendommen. Hvis du ikke selv tager kontakt skal du huske at få tilladelsen til fremleje at se, før du siger ja tak til et tilbud om fremleje.

Lejen i en fremlejet lejlighed skal være den samme, som lejer betaler udlejer. Der er altså ikke mulighed for at lejer kan tjene penge på at fremleje en lejlighed.

Når du bor i en fremlejet lejebolig gælder der i store træk de samme paragraffer i lejeloven, som ville gælde, hvis du selv havde lejet boligen. En udbredt misforståelse er dog, at man ved fremleje kan få ret til at blive boende også efter kontrakten om fremleje udløber - det gælder kun i visse tilfælde, hvor du selv er lejer af boligen. Boligen bliver altså ikke "din" ved fremleje, men vil stadig "tilhøre" den, som har lejekontrakt med udlejeren - altså ejendommens ejer eller administrator. Ved fremleje får du kun ret til at benytte boligen i en nærmere defineret periode.

Hvis du lejer en andelsbolig, skal du sikre dig, at vedtægterne i andelsboligforeningen giver udlejer ret til at leje sin lejlighed ud.