Støj fra naboer

Er du plaget af støj fra dine naboer? Et problem, der ofte forekommer i etageejendomme, er høj musik. Hvis du er generet af naboer, der spiller høj musik, og ikke kan komme i kontakt med dem og få dem til at skrue ned, er det nærliggende at ville ringe efter politiet. Det eneste politiet kan gøre, er dog at beordre vinduer lukket. Er vinduerne lukket, kan politiet ikke gøre mere, da de kun tager sig af forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Du bør i stedet skrive en klage til udlejer. Denne klage vil helt naturligt have mere vægt, jo flere beboere, der skriver under på den. Hvis udlejer ignorerer denne klage, og støjen fortsætter, bør du overveje at få hjælp fra Lejernes Landsorganisation, LLO, eller det lokale huslejenævn. Der kan blandt andet blive foretaget støjmålinger i din lejlighed, som kan dokumentere, at der er et for højt lydniveau i din lejlighed på grund af naboers støj.