Depositum

Et depositum er det beløb, som du betaler til din kommende udlejer forud for lejemålet begyndelse. Depositum er udlejers sikkerhed for at du kan betale for at lejligheden bliver renoveret ved udflytning og at din husleje bliver betalt. Renovering vil blandt andet kunne bestå af maling, evt. tapetsering, slibning af gulve osv. Depositummets størrelse kan ligge på alt fra ingenting til 3 måneders husleje. Normalt ligger depositum i størrelsesordenen 3 gange månedlig husleje uden forbrug. Oven i dette beløb vil man som regel også skulle betale første måneds husleje, således at depositums størrelse ilgger og svinge mellem 3 og 4 måneders husleje. Depositum og forudbetalt husleje kan til sammen maksimalt udgøre 6 måneders husleje, fordelt med henholdsvis et beløb svarende 3 måneders husleje (uden a conto-forbrug) i depositum og det samme i forudbetalt husleje. Oveni depositum og evt. forudbetalt husleje kommer også første måneds husleje, så du ved indflytning kan komme til at betale et beløb svarende til op til 7 måneders husleje, så husk at lægge et budget, der tager højde for dette.